راهنمای نگارش مقالات

1326

خلاصه مقالات از طریق روش ذکر شده در کانال تلگرامی و سایت به دبیرخانه ارسال و پس از داوری، مقالات منتخب معرفی می‌گردند. خلاصه مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی قابل پذیرش می‌باشد.

خلاصه مقالات ارسالی می توانند به صورت خلاصه طولانی ساختارمند Informative Extended Abstract ارسال گردد.

نویسنده ارائه دهنده مقاله موظف  است فرم تعهد ارائه مقاله را تکمیل کرده و فایل آن را نیز در هنگام ارسال خلاصه مقاله پیوست نماید.

 

در نوشتن خلاصه مقالات موارد زیر را رعایت فرمائید

تنها چکیده مقاله ارسال گردد و از فرستادن مقاله کامل (Full text) خودداری شود.

فایل ارسالی چکیده می بایست با فرمت doc و یا docx باشد.

در قسمت ورود فایل بی نام، از درج نام و نام خانوادگی نویسندگان خودداری نمایید.

مقالات برگزیده بر اساس کیفیت، خلاصه مقاله ، تحقیق انجام شده و نو بودن ایده، رعایت اخلاق در پژوهش و سایر موارد با هماهنگی کمیته داوران مطابق چک لیست داوری انتخاب می شوند.

هرگونه تصمیم گیری در خصوص پذیرش و نحوه ارائه مقاله بر عهده کمیته علمی کنگره است.

در هنگام ارسال چکیده مقالات ذکر شماره تلفن همراه و پست الکترونیک الزامی می باشد.

مسئولیت اطلاع رسانی به سایر محققین به عهده فرستنده مقاله می باشد.

مسئولیت صحت علمی و ادبی متن فرستاده شده با فرد فرستنده مقاله می باشد. در صورت اثبات هر گونه تخلف پروهشی از جمله سرقت علمی، داده سازی و ..... ضمن رد مقاله، مراتب به صورت مکتوب به معاونت پژوهشی دانشگاه مربوطه اعلام می شود.

 

ذکر نام اساتید راهنما و یا مشاور و سایر همکاران بر اساس پروپوزال کار تحقیقی در چکیده مقالات ارسالی ضروری است.

خلاصه مقاله باید از تحقیقاتی ارسال شود که در زمان ارسال مقاله به کنگره نتایج آن ها کاملا مشخص شده باشد و از عنوان عباراتی مانند " نتیجه در حال بررسی می باشد" و ... اکیدا خودداری شود.

در صورتی که هر یک از موارد زیر رعایت نشود چکیده مقاله از پروسه داوری حذف خواهد شد:

✅ عدم رعایت دستورالعمل ارسال خلاصه مقالات از نظر ساختار بندی و تعداد کلمات مجاز

✅ عدم ذکر عنوان، نام نویسندگان و نام سازمان نویسندگان در مقاله با نام

✅ عدم ارائه مقاله با نام و بی نام در هنگام سابمیت مقاله

✅ عدم ارسال یا تکمیل ناقص فرم تعهد ارائه مقاله

 

دستورالعمل تهیه خلاصه مقالات

1- تمامی انواع مقالات باید شامل عنوان مقاله، نام نویسندگان و نام سازمان تمامی نویسندگان ،دانشگاه، کمیته تحقیقات دانشجویی، مرکز تحقیقات و یا هر سازمانی که حمایت و تصویب کار تحقیقی را بر عهده داشته است باشد.

2- برای نگارش تمامی اجزاء در خلاصه مقالات فارسی از فونت B Nazanin و مقالات انگلیسی از فونت Times New Roman استفاده گردد.

3- عنوان مقاله به صورت Bold و با فونت اندازه 14 نگارش گردد.

4- نام نویسندگان با فونت اندازه 12 نگارش گردد، زیر نام نویسنده ارائه دهنده مقاله خط کشیده و نویسنده مسئول با علامت ستاره(*) مشخص شود.

5- سازمان نویسندگان (Affiliation) با فونت اندازه 10 نگارش گردد.

6- متن خلاصه مقاله با فونت اندازه 12 و سر تیتر‌ها به صورت Bold نگارش گردد.

7- حاشیه از هر طرف 2 سانتی‌متر منظور گردد.

لازم به ذکر است طبق تصمیم اتخاذ شده توسط دبیرخانه دائمی کنگره، درصورت پذیرش مقاله و ارائه آن در کنگره، گواهی برای ارائه دهنده با ذکر نام سایر نویسندگان صادر خواهد شد.

 

 

 

 

دستورالعمل ارسال خلاصه مقاله بر حسب نوع مقاله

* مقالات اصیل (Original Articles):

1- حداکثر تعداد کلمات قابل قبول بدون احتساب نام نویسندگان و Affiliation برای خلاصه مقالات فارسی 500 کلمه و انگلیسی 450 کلمه می‌باشد.

2- خلاصه مقالات اصیل باید شامل اجزاء زیر باشد:

• سابقه و هدف (Background and Objective)

• مواد و روش‌ها (Materials and Methods)

• یافته‌ها (Findings)

• نتیجه گیری (Conclusion)

• واژه‌های کلیدی (Key Words)

تذکر: در مقالات کارازمایی بالینی کد ثبت IRCT بایستی در روش کار یا در انتهای چکیده ذکر گردد در غیر این صورت خلاصه مقاله ارسالی حذف خواهد شد.

* مقالات مروری سیستماتیک (Systematic review articles):

1- حداکثر تعداد کلمات قابل قبول بدون احتساب نام نویسندگان و Affiliation برای خلاصه مقالات فارسی350 کلمه و انگلیسی 300 کلمه) می‌باشد.

2- خلاصه مقالات مروری باید شامل اجزاء زیر باشد:

• سابقه و هدف (Background and Objective)

• روش جستجو (Search Method)

• یافته‌ها (Findings)

• نتیجه گیری (Conclusion)

• واژه‌های کلیدی (Key Words)

* مقالات گزارش مورد (Case report):

1- حداکثر تعداد کلمات قابل قبول بدون احتساب نام نویسندگان و Affiliation برای خلاصه مقالات فارسی250 کلمه و انگلیسی 200 کلمه میباشد.

2- مقالات گزارش موردی حتماً باید حاوی نکته یا نکات آموزشی قابل قبول باشند.

3- خلاصه مقالات گزارش مورد باید شامل اجزاء زیر باشد:

• سابقه و هدف (Background and Objective)

• گزارش بیمار (Patient Report)

• نتیجه گیری (Conclusion)

• واژههای کلیدی (Key Words)

 

* مقالات کیفی (Qualitative Articles):

1- حداکثر تعداد کلمات قابل قبول (بدون احتساب نام نویسندگان  برای خلاصه مقالات فارسی450 کلمه و انگلیسی 400 کلمه میباشد.

2- خلاصه مقالات کیفی باید شامل اجزاء زیر باشد:

• سابقه و هدف (Background and Objective)

• روش بررسی (Method of Evaluation)

• یافته ها (Findings)

• نتیجه گیری (Conclusion)

• واژه های کلیدی (Keywords)

در تمامی انواع مقالات بیشترین حجم چکیده می بایست به روش کار و یافته های اصلی تحقیق اختصاص یابد. از نوشتن مقدمه و یا نتیجه گیری طولانی خودداری شود.

* ابداعات و اختراعات (Innovations and Inventions):

1- ابداعات و اختراعات باید در قالب مقالات پژوهشی اصیل به دبیرخانه همایش ارسال‌ گردند.

2- داشتن تائیدیه "اداره مالکیت صنعتی" برای پذیرش مقاله ضروری است.

 

راهنمای نگارش مقالات.pdf
از مجموع 8 رأی