فایل ارائه پوستر

222

poster.pptx

قالب ارائه پوستر

مدت زمان پنل پوستر: 5 دقیقه فایل ارائه پاورپوینت

enlightenedارائه دهندگان محترم میتوانند روی فایل پاورپوینت مربوطه ویس انداخته و فایل ارائه را به شکل کلیپ ارسال کنند.

مدت ارسال ارائه ها: سه شنبه 5 اسفند ماه
از مجموع 7 رأی