فایل ارائه سخنرانی

209

Presentation.pptx

قالب ارائه سخنرانی 

مدت زمان پنل سخنرانی: 8 دقیقه فایل ارائه پاورپوینت 

enlightenedارائه دهندگان محترم میتوانند روی فایل پاورپوینت مربوطه ویس انداخته و فایل را به شکل کلیپ ارسال کنند.

مهلت ارسال ارائه ها: سه شنبه 5 اسفند ماه
از مجموع 7 رأی