پوستر

140

برنامه پنل های پوستر .pdf

 

 

 

 

 

برنامه پنل های پوستر چهاردهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور

ردیف

کد مقاله

عنوان مقاله

ارائه دهنده

عنوان پنل

تاریخ

ساعت

1

A-99-B100-12

بررسی تأثیر آموزش تلفیقی از طریق فیلم آموزشی و کارت‌های تصویری بر رضایتمندی بیماران تحت کولونوسکوپی

جهانبخش امیرارسلانی

پرستاری و مامایی

9/12/1399

15-16

2

A-99-B100-105

بررسی تاثیرحضور همراه آموزش دیده منتخب در طول زایمان فیزیولوژیک بر افسردگی پس از زایمان در زنان نخست زای مراجعه کننده به زایشگاه  بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین در سال 1398

محمد مهدی غلامی

3

A-99-B100-172

بررسی پیش بینی کننده های فشار مراقبتی در مراقبین سالمندان دیالیزی

مهدیه طاهرخانی

4

A-99-B100-186

بررسی شیوع سلامت معنوی در دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی شهرستان قاین در سال 1396

شبنم آقا بیگی امینی

5

A-99-B100-195

بررسی تاثیر آموزش همتا بر اضطراب بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور

محمدصادق سرگلزائی

6

A-99-B100-351

Studying the relationship between job satisfaction and spiritual health of nurses working in the selected treatment centers of Kurdistan University of Medical Sciences

میلاد عبدالملکی

7

A-99-B100-37

بارداری دوقلویی با سرویکس خیلی کوتاه و درمان موفق در نیمه دوم حاملگی با نوع خاصی از استراحت در منزل: گزارش مورد

فائزه صابری

8

A-99-B100-43

بررسی دانش نظری و مهارت های عملی پرستاران در زمینه احیای قلبی و ریوی

مهدی فرح دل

9

A-99-B100-124

بررسی عوامل پیش‌گویی کننده سلامت معنوی در سالمندان شهر کرج در سال 1397

فاطمه حسین پور

10

A-99-B100-221

بررسی وضعیت فرسودگی زناشویی در زنان باردار  و عوامل فردی و مامایی مرتبط با آن

مهین مهروجی فر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

کد مقاله

عنوان مقاله

ارائه دهنده

عنوان پنل

تاریخ

ساعت

11

A-99-B100-7

تبیین چالش ها و  تجارب بیماران شناسایی شده در کمپین فشار خون از نظام ارجاع: یک پژوهش کیفی

مصطفی پیوند

بهداشت

9/12/1399

16:30-18

12

A-99-B100-214

ارزیابی موانع گردشگری پزشکی در استان سیستان و بلوچستان: (یک مطالعه کیفی)

مصطفی پیوند

13

A-99-B100-78

شمارش میزان بار قارچی وسایل و سطوح آشپزخانه های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  در شهر بیرجند در سال 1396

سیده معصومه رحیمی

14

A-99-B100-79

بررسی میزان آگاهی و مراحل تغییر رفتار تغذیه ای بیماران دیابتی شهر قاین در سال 1399

عباس خزاعی نژاد

15

A-99-B100-106

بررسی کاربردهای فناوری نانو در بسته بندی و ایمنی صنایع غذایی

زهرا آغون

16

A-99-B100-111

Relationship between adherence to a Mediterranean-type diet and neuropsychological performance in young women

امیر مسعود جعفری نوزاد

17

A-99-B100-122

The association between adherence to a Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet and neuro-psychological function in young women

امیر مسعود جعفری نوزاد

18

A-99-B100-187

سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره شلغم و بررسی اثر ضدمیکروبی آن

محمدجواد اسدی

19

A-99-B100-404

بهبود توانمندسازی اجتماع محور برای ارتقا سلامت حاشیه نشینان در ایران: یک مطالعه ی کیفی

سارا قاسمی

21

A-99-B100-219

سواد سلامت زنان تربت حیدریه

الهام چارقچیان

22

A-99-B100-217

روند بروز حیوان گزیدگی در شهرستان شیروان مطالعه طولی طی سال های 1393 تا 1397

فائزه صابری

23

A-99-B100-393

بررسی شیوع آلودگی انگلی روده ای و ارتباط آن با اطلاعات دموگرافیک و عادات غذایی افراد در شهرستان گناباد در سال 1397 و نیمه اول سال 1398

امیر رضا راد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

کد مقاله

عنوان مقاله

ارائه دهنده

عنوان پنل

تاریخ

ساعت

24

A-99-B100-95

شیوع اختلال گیجگاهی فکی و رابطه آن با مال اکلوژن دندانی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک دندانپزشکی سمنان(۹۸ـ۹۳)

سوگند حسنیان

دندان پزشکی

9/12/1399

18:30-19:30

25

A-99-B100-123

بررسی ویژگی های فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی  ممبران پلی اتیلن گیلکول-پلی کاپرولاکتون در مصارف جراحی های دندانپزشکی

محمد شاکری

26

A-99-B100-153

بررسی فراوانی و شدت پریودنتیت در بیماران مبتال به پسوریازیس

فاطمه سهراب پور

27

A-99-B100-345

Prevalence of Basal Cell Carcinoma in Mazandaran Province, 2017-2018 

ملیکا ملایی

28

A-99-B100-385

تاثیر وزن هنگام تولد بر میزان تکامل دندان های دائمی توسط روش دمرجیان

رضا شعبانی

29

A-99-B100-399

مقایسه میزان رضایت کاربران دندانپزشکی در استفاده از نیدلایزر و سیستم جدید طراحی شده امحا کننده سر سوزن

محمد ایزد یار

30

A-99-B100-400

مقایسه میزان شکست باند براکت و تیوب‌های ارتودنسی باند شده با دو ادهزیوTransbond XT   و GC Ortho Connect ، کارآزمایی بالینی شش ماهه

زهرا صادقی

31

A-99-B100-222

مقایسه میزان شکست باند براکت و تیوب‌های ارتودنسی باند شده در قدام و خلف قوس دندانی، کارآزمایی بالینی شش ماهه

زهرا صادقی

32

A-99-B100-403

مقایسه میزان شکست باند براکت و تیوب‌های ارتودنسی باند شده در دو قوس دندانی مندیبل و ماگزیلا، کارآزمایی بالینی شش ماهه

زهرا صادقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

کد مقاله

عنوان مقاله

ارائه دهنده

عنوان پنل

تاریخ

ساعت

33

A-99-B100-4

تأثیر آموزش به کمک شبیه سازی بر یادگیری درس تریاژ به روش استارت در دانشجویان فوریت های پزشکی

سامان بهمدی ثانی

پزشکی بالینی

10/12/1399

12:30-14

34

A-99-B100-8

Major Epigenetic Changes in Polycystic Ovary Syndrome

تارا اخترخاور

35

A-99-B100-55

Evaluation of prevalence and pattern of Fluorescent Antinuclear Antibodies (FANAs) among patients suffering from three major rheumatic diseases in Birjand, South Khorasan, Iran

سروش خجسته کفاش

36

A-99-B100-65

بررسي تأثیر پماد ریشه ابوخلسا(Arnebia euchroma) بر  ترمیم زخم جراحی در رت نژاد ویستار

محمد حسین رفیعی

37

A-99-B100-98

Bismuth Breast Shielding during Thoracic CT: Dose Evaluation and Effect on Diagnostic Image Quality

فاطمه شمس علیزاده

38

A-99-B100-212

Antimicrobial Resistance Patterns of Acinetobacter baumannii using the E-Test Method

شیدا ریاحی

40

A-99-B100-254

Effects of curcumin on menstrual pattern, premenstrual syndrome and dysmenorrhea: a triple-blind, placebo-controlled clinical trial

لادن رحمانی

41

A-99-B100-109

بررسی پروفایل لیپید و ارتباط ان با مورتالیتی درون بیمارستانی در بیماران سپتیک بستری در بیمارستان طالقانی  سال در 1396

 سالار جوانمردباربین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

کد مقاله

عنوان مقاله

ارائه دهنده

عنوان پنل

تاریخ

ساعت

42

A-99-B100-258

Evaluation of Serum Cortisol Levels and Response to Cosyntropin Test in Methadone-Treated Opium Addicts

سجاد جهانگیری

پزشکی بالینی

10/12/1399

12:30-14

43

A-99-B100-278

Effects of curcumin on cognitive function scores in woman with premenstrual syndrome and dysmenorrhea: a triple -blind, placebo-controlled clinical trial

زهرا مجیدی

44

A-99-B100-300

ناهنجاری قلبی تترالوژی فالوت در سندرم نونان (گزارش یک مورد)

پویان شکوری

45

A-99-B100-308

Effects of curcumin on sleep quality and pattern in women with premenstrual syndrome and dysmenorrhea: a triple-blind, placebo-controlled clinical trial

محبوبه تاجیک

46

A-99-B100-330

A Polyherbal Compound for Patients with Non-alcoholic Fatty Liver Disease: A Single Blinded Randomized Clinical Trial

پویا قادری

47

A-99-B100-341

A case report of Vipoma with calcification of abdominal and prostate vessels

عاطفه امانی

48

A-99-B100-17

Hypericin Has the Potential to be Used as Therapeutic Compound in Liver Cancer

حسام الدین آتشی

49

A-99-B100-294

Blood transfusion rate in patients undergoing prostate surgery

فائزه قدرتی

50

A-99-B100-217

The Effect of Topical Oxygen Therapy on Diabetic Foot Ulcer

علیرضا سلمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

کد مقاله

عنوان مقاله

ارائه دهنده

عنوان پنل

تاریخ

ساعت

51

A-99-B100-10

Seroepidemiologic survey of human hydatidiosis in patients referring to Hamadan Health Services Centers in 2019

مهران بختیاری

علوم پایه

10/12/1399

14:30-16

52

A-99-B100-30

مطالعه ی اثر سایتوتوکسیسیتی ترکیبات سنتزی جدید

دی هیدروکرومنو]4،3- [bکرومن  برسلول‌های سرطانی رده ی Molt4  و بیان ژن های P53, Bax و Fas

بهناز عسکری خواه

53

A-99-B100-38

Comparison of antibiotic resistance and virulence determinants of Escherichia coli isolated from urinary tract infection in females and males from Sanandaj, western Iran

عرفان احمدی

54

A-99-B100-42

Vitamin C improve testicular damages induced by aging in mice

آذر افشار

55

A-99-B100-52

  Assessment awareness of residents of radiology about ionizing radiations and their risks of educational hospitals

سوگند عباسی عزیزی

56

A-99-B100-53

Differentiation-inducing activity of Epigallocatechin-3-gallate (EGCG) and Kaempferol on NB4 cells 

ملیحه مرادزاده

57

A-99-B100-130

بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر فرسودگی شغلی مراقبین سلامت شهر سنندج در سال 1397

شرافت محمدی

58

A-99-B100-142

ارزیابی میزان آلودگی تجهیزات پزشکی بیمارستانی  با استفاده از محیط کشت میکروبی استاندارد

علی اکرامی

59

A-99-B100-201

Therapeutic and preventive effects of aqueous extract of date palm (Phoenix dactylifera L.) pits on ethylene glycol-induced kidney calculi in Rats

پوریا محمد پرست

60

A-99-B100-236

  بررسی پیروتوالی جوامع باکتریایی و قارچی در دو ماده غذایی تخمیر شده مبتنی بر سورگوم سودانی

میلاد فروغیان

61

A-99-B100-297

سینامالدئید باعث بهبود آسیب کبدی در موش صحرایی مبتلا به سندرم متابولیک می شود.

زمرد عطایی

62

A-99-B100-301

مصرف درازمدت دارچین اثر حفاظتی بر استرس اکسیداتیو ناشی از برداشتن کبد در موش صحرایی سالمند دارد.

  زمرد عطایی

63

A-99-B100-352

اثر حفاظتی نانوذرات طلا -عناب بر شاخص های استرس‌اکسیداتیو سلول کلیه انسانی در محیط کشت هایپرگلیسمی

مهدی هنر بخش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

کد مقاله

عنوان مقاله

ارائه دهنده

عنوان پنل

تاریخ

ساعت

64

A-99-B100-356

بررسی اثر Diphenylene iodonium) DPI) و نیواکوزان (Nivocasan) بر متابولیسم کربوهیدرات ها، فاکتورهای همودینامیک و مسیر استرس اکسیداتیو در رت نر مواجه یافته با سم آلومینیوم فسفید

مصطفی یزدان شناس

علوم پایه

10/12/1399

14:30-16

65

A-99-B100-313

The effect of Helicobacter pylori infection on increasing of food allergy induced in animal model

محمدرضا طبسیان

66

A-99-B100-402

Eco-friendly green synthesis of Eryngium bungei extract capped silver nanoparticles (EBE@AgNPs) and its antibacterial activity

مصطفی حسین زاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

کد مقاله

عنوان مقاله

ارائه دهنده

عنوان پنل

تاریخ

ساعت

67

A-99-B100-378

عوامل خطر مورتالیتی در بیماران مبتلا به کووید-19: یک مطالعه مورد شاهدی در شمال شرق ایران

امین حسین زاده

کووید-19

10/12/1399

16:30-18

68

A-99-B100-379

بررسی فراوانی دیس ریتمی های قلبی ناشی از مصرف داروهای مورد استفاده در بیماران مبتلا به کووید – 19 – یک گزارش کوتاه از 58 بیمار مورد بررسی

سالار پوربرات

69

A-99-B100-117

رابطه اضطراب کرونا با باورهای مذهبی دانشجويان پرستاري در پاندمی كويد 19

فاطمه بروغنی

70

A-99-B100-28

Designing an Anti-fogging And Anti-allergy Mask Suitable For COVID-19 Pandemic

ملیکا ملایی

71

A-99-B100-61

بررسی وضعیت سلامت عمومی جامعه قبل و حین اپیدمی کووید-19 در استان خراسان جنوبی در سال 1399

سروش خجسته کفاش

72

A-99-B100-74

 بررسی کودک بیمار مبتلا به عفونت Covid-19  نقص ایمنی و آلرژی و روند بهبود آن

مینا ابراهیمی

73

A-99-B100-157

نقش سرمایه اجتماعی و انگیزه شغلی درمواجهه با کرونا   (کووید 19) در بین پرستاران شاغل در بیمارستان های شهرستان کاشمر

مهدی قراری عارفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

کد مقاله

عنوان مقاله

ارائه دهنده

عنوان پنل

تاریخ

ساعت

72

A-99-B100-232

بررسی شیوع  بیماری کووید 19  در مناطق با تجمع بالا شهر

شیوا کارگر

کووید-19

10/12/1399

16:30-18

73

A-99-B100-256

A short communication of coconut oil treatment efficacy in the novel Coronavirus

غزاله قربان نژاد

74

A-99-B100-257

Hematologic alteration in ICU and non-ICU patients of COVID-19

غزاله قربان نژاد

75

A-99-B100-275

The prevalence of symptoms in 66 adults infected by coronavirus in Imam Hasan Hospital of North Khorasan, IRAN

سعید فروزانیان

77

A-99-B100-391

ترومبوسیتوپنی به عنوان یک فاکتور پیش‌بینی کننده شدت بیماری COVID-19 در بیماران بستری

شکیبا اعظمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

کد مقاله

عنوان مقاله

ارائه دهنده

عنوان پنل

تاریخ

ساعت

78

A-99-B100-320

نرم افزار جامع روشهای ارزیابی آنالیز پوسچر و محیط کار

احد خلجی

ایده پردازی و کارآفرینی در حوزه سلامت

10/12/1399

18:30-19:30

79

A-99-B100-366

شرح بوم کسب کار ایده ی" دستگاه مکانیزه شتسشوی سر"

سیده معصومه سجادی منش

80

A-99-B100-22

دستگاه ناخن گير مخصوص بيماران ديابتي با قابليت تنظيم اندازه كوتاهي ناخن

حسام الدین آتشی

81

A-99-B100-365

شرح بوم کسب کار ایده ی " دستگاه مکانیزه حمام و شتسشوی بدن"

سیده معصومه سجادی منش

82

A-99-B100-382

گیره محافظ ماسک طبی جهت جلوگیری از زخم فشاری برروی لاله گوش

سالار پوربرات

83

A-99-B100-189

سرنگ و سر سوزن با قابلیت خروج گاز از ویال

محمد صادق سرگلزای

84

A-99-B100-248

سطل ضدعفونی کننده زباله های پلاستیکی و پارچه ای بیمارستانی

سیده معصومه سجادی منش

85

A-99-B100-319

نرم افزار جامع روشهای ارزیابی و تحلیل ماکروارگونومی برای سازمانها

احد خلجی

86

A-99-B100-317

اگزواسکلت (اسکلت بیرونی) ارگونومیک اندام تحتانی بدن برای نشستن فوری حین راه رفتن محدود

احد خلجی

87

A-99-B100-383

تراشه هوشمند عمق سنج تراشه با قابليت تشخيص CO2 انتهاي بازدمي، ميزان حرارت و ترشحات

علیرضا سلمانی