محور ویژه

355 ٩:٢٩ ق.ظ

کووید 19 و چالش های آن

از ماه های گذشته با شیوع ویروس کرونا همگان دیدند که چگونه این سپید جامگان شبانه روز تلاش کردند و جان دادند تا نگذارند دیگران رخت سیاه عزا بپوشند و در غم عزیزان خود سوگوار باشند. جا دارد تا از شهید مدافع سلامت دکتر وحید یحیوی نام بریم که در این راه مجاهدانه از هیچ تلاشی فرو گذاری نکرد و تنها شهادت بود که می توانست اجر این تلاش های خداپسندانه باشد.
لذا یکی از محور های کنگره چهاردهم پژوهش هایی در حیطه بیماری نوظهور کووید-۱۹ است تا از جدید ترین یافته های پژوهشی دانشجویان در ایران رونمایی کند.


از مجموع 13 رأی