اسامی نهایی داوران پذیرفته شده

312 ١٢:٣٠ ب.ظ

 اسامی نهایی داوران پذیرفته شده

به اطلاع تمامی داوران محترم پذیرفته شده می رساند جهت هماهنگی های اولیه بزودی از کمیته علمی کنگره با آنها تماس گرفته خواهد شد. 

"دبیرخانه چهاردهمین کنگره سالیانه دانشجویان علوم پرشکی شرق کشور"


از مجموع 8 رأی