سخنران افتخاری پنل ویژه کووید-19

232 ٠:١١ ق.ظ

#معرفی_سخنرانان_کنگره

#پنل_ویژه_کووید_19

سخنران افتخاری جناب آقای دکتر سید محمدرضا هاشمیان 

  • استاد مراقبت های ویژه پزشکی، بیمارستان مسیح دانشوری
  • مرکز تحقیقات بیماری های مزمن تنفسی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

"دبیرخانه چهاردهمین کنگره سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور-بجنورد"


از مجموع 4 رأی