تمدید آخرین مهلت

203 ١٢:٢٦ ب.ظ

نظر به حجم زیاد تماس ها و درخواست ها از سوی دانشجویان و دبیران محترم کمیته های تحقیقات دانشجویی، مهلت ارسال خلاصه مقالات برای آخرین بار تا ساعت 24 روز سه شنبه 7 بهمن ماه تمدید گردید.

خواهشمندیم ارسال خلاصه مقالات خود را به ساعات پایانی موکول نفرمایید.

"دبیرخانه چهاردهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور-بجنورد"


از مجموع 6 رأی