News RSS Feed fa-IR ١٤٠٠/٦/٣١ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به وب سایت چهاردهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی اتمام مهلت ارسال خلاصه مقالات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://ARCEMSS.nkums.ac.ir/Content/72407/اتمام مهلت ارسال خلاصه مقالات ١٣٩٩/١١/٨ تمدید آخرین مهلت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://ARCEMSS.nkums.ac.ir/Content/72215/تمدید آخرین مهلت ١٣٩٩/١٠/٢٩ سخنران افتخاری پنل ویژه کووید-19 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://ARCEMSS.nkums.ac.ir/Content/71996/سخنران افتخاری پنل ویژه کووید-19 ١٣٩٩/١٠/١٩ تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://ARCEMSS.nkums.ac.ir/Content/71979/تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات ١٣٩٩/١٠/١٦ چارت سازمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://ARCEMSS.nkums.ac.ir/Content/71763/چارت سازمانی ١٣٩٩/١٠/٧ اسامی نهایی داوران پذیرفته شده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://ARCEMSS.nkums.ac.ir/Content/71762/اسامی نهایی داوران پذیرفته شده ١٣٩٩/١٠/٧ پایان مهلت ارسال رزومه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://ARCEMSS.nkums.ac.ir/Content/71576/پایان مهلت ارسال رزومه ١٣٩٩/٩/٢٩ محور ویژه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://ARCEMSS.nkums.ac.ir/Content/71245/محور ویژه کووید 19 و چالش های آن ١٣٩٩/٩/١١ ثبت نام کارگاه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://ARCEMSS.nkums.ac.ir/Content/71088/ثبت نام کارگاه های آموزشی ١٣٩٩/٩/٤ اطلاعیه برگزاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://ARCEMSS.nkums.ac.ir/Content/71069/اطلاعیه برگزاری ١٣٩٩/٩/٣ تمدید ارسال رزومه داوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://ARCEMSS.nkums.ac.ir/Content/71067/تمدید ارسال رزومه داوری ١٣٩٩/٩/٣ پوستر کنگره دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://ARCEMSS.nkums.ac.ir/Content/71064/پوستر کنگره ١٣٩٩/٩/٣ معرفی زیر ساخت های کنگره دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://ARCEMSS.nkums.ac.ir/Content/71063/معرفی زیر ساخت های کنگره 🔹این کنگره به همت کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بنیاد نخبگان استان خراسان شمالی در تاریخ 9 اسفند 1399 برگزار خواهد شد. با توجه به شیوع پاندمی ویروس کرونا و عدم امکان برگزاری کنگره به صورت حضوری این کنگره در بستر کاملا مجازی برگزار خواهد شد. 🔶 شرکت کننده های کنگره می توانند از طور های علمی و آموزشی به صورت مجازی استفاده کننده و در کنار ارائه مقالات خود در کارگاه های تدارک دیده شده شرکت نمایند. 🔹از همراهی همه ی عزیزان پژوهشگر سپاسگزاریم. 🔶دبیرخانه ی چهاردهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور - بجنورد ١٣٩٩/٩/٣ معرفی کنگره دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://ARCEMSS.nkums.ac.ir/Content/71061/معرفی کنگره ١٣٩٩/٩/٣