معرفی کنگره

معرفی زیر ساخت های کنگره

اطلاعات بیشتر گالری تصاویر

ویدئو معرفی

آدرس

بجنورد ، خیابان شهریار
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، کمیته تحقیقات دانشجویی
کد پستی : 9417694780
پست الکترونیکی : 14arscemss@gmail.com